POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), zobowiązujemy się do poszanowania Państwa prawa do prywatności w Internecie oraz dołożenia wszelkich starań do właściwego zabezpieczenia wszelkich udostępnionych nam danych.

Niniejsza Polityka określa zasady korzystania ze strony internetowej w domenie http://domywiazowna.pl („Serwis”), oraz zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników korzystających z usług Serwisu („Dane Osobowe„), zgodnie z obowiązującym prawem.

W świetle powyższego pragniemy poinformować, że:

  1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest „Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Zorza” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej nr 597, 02-885 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000689887, NIP 1132145322, z kapitałem zakładowym 4 365 850,00 zł, zwana dalej „Spółką” lub „Administratorem”.

  2. W sprawach związanych z ochroną Danych Osobowych prosimy kontaktować się ze Spółką pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Puławska nr 597, 02-885 Warszawa.

  3. Państwa Dane Osobowe są przetwarzane w celu:

a) zawarcia i wykonania umowy/umów, w tym zapewnienia obsługi transakcji, rozwiązywania problemów oraz podjęcia konkretnych działań na Państwa żądanie przed i po zawarciu umowy, jeżeli takie żądanie zostało przez Państwa złożone (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) świadczenia usług drogą elektroniczną i przesyłania informacji handlowych na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną);

c) marketingu bezpośredniego produktów lub usług, w tym nawiązania kontaktu, przedstawiania oferty, prowadzenia pomiarów i analiz, obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Państwa profilu pod kątem produktów i usług, którymi mogą Państwo być zainteresowani), zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych – na podstawie Państwa zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 Prawo telekomunikacyjne);

d) spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. organów administracji, urzędów skarbowych, itp. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

e) Dane Osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. do zapewnienia obsługi usług płatniczych, zapewnienia bezpieczeństwa usług, świadczonych przez Administratora drogą elektroniczną, obsługi Państwa żądań przekazywanych np. poprzez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane z wykonaniem umowy, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, administracyjnych i mediacyjnych, przechowywania danych dla celów archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  1. Odbiorcami Państwa Danych Osobowych mogą być:

a) pracownicy i współpracownicy Administratora,

b)podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i telekomunikacyjne, prawne, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

  1. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu wycofania przez Państwa zgody lub ustania celu, dla jakiego są gromadzone.

  2. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy/umów zawieranych z Administratorem.

  3. Mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia Danych Osobowych. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody poprzez przesłanie wiadomości pocztą tradycyjną na adres Administratora.

  4. Mogą Państwo kierować skargi na przetwarzanie Danych Osobowych przez Administratora do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub innego ustanowionego organu nadzorczego, w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  5. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony Danych Osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

  6. Serwis gromadzi w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies. Część z nich jest potrzebna do prawidłowego funkcjonowania serwisu domywiazowna.pl, inne ułatwiają korzystanie z serwisu użytkownikom, służą też do gromadzenia danych statystycznych.

PLIKI COOKIES

Niniejsza Polityka określa zasady wykorzystywania plików cookies w domenie http://domywiazowna.pl („Serwis”). Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymania sesji Użytkownika serwisu;

d) dopasowywania wyświetlanych reklam do preferencji Użytkownika.

Mechanizm cookies w serwisie domywiazowna.pl nie jest wykorzystywany do pozyskiwania informacji identyfikujących użytkowników serwisu. Pliki cookies w serwisie domywiazowna.pl nie przechowują danych osobowych. Witryna zbiera informacje o adresach IP Użytkowników, którzy odwiedzili witrynę, aby ponownie dotrzeć z ogłoszeniami dotyczącymi naszej inwestycji w ramach usługi remarketingu Google.

Przestrzegamy zasad stosowania tego typu reklam określonych poniżej

https://support.google.com/adwordspolicy/answer/143465?hl=pl&rd=1#sensitive

Można zrezygnować z uczestnictwa w programach reklamowych opartych na zainteresowaniach.

https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated?hl=pl

Pliki cookies można zablokować. W tym celu wystarczy zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia pozwalają na wybranie kilku opcji:

a) całkowita blokada plików cookies (niezalecana),

b) informacja przed każdą próbą zapisania pliku cookies,

c) brak zmian w konfiguracji (konfiguracja domyślna), pliki cookies są akceptowane i zapisywane na dysku.

Poniższe instrukcje określają sposób zmiany konfiguracji w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Internet Explorer

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”.

O ciasteczkach (cookies) decyduje zaklikanie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Opera
Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.

O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

Safari
W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookies”.

„Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Zorza” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej nr 597, 02-885 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000689887, NIP 1132145322, z kapitałem zakładowym 4 365 850,00 zł jako operator Serwisu wskazuje, iż podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu jednocześnie posiadającym do nich dostęp jest spółka pod firmą „Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Zorza” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej nr 597, 02-885 Warszawa.