Masz znajomych? Podziel się informacją o naszych domach!

2 000 zł może być Twoje!

Fundujemy nagrody pieniężne dla osób, które skutecznie polecą nasze domy.

Nagradzamy polecenia

W celu przyśpieszenia tempa sprzedaży naszych domów uruchomiliśmy program partnerski „Nagradzamy polecenia”.

W ramach tego programu zapraszamy do współpracy osoby, które mogą nam wskazać potencjalnych nabywców naszych domów spośród osób sobie znanych.

Szanujemy prywatność

Wszelkie zgłoszenia informacji o osobach, które mogłyby być zainteresowane nabyciem któregoś z naszych domów muszą odbywać się na zasadzie pełnego poszanowania ich prywatności, czyli m.in. na uzyskaniu ich zgody na przekazanie nam ich danych celem przedstawienia im naszej oferty.

Szczegóły programu określono w Regulaminie.

Nagrody pieniężne

Osoby, które umożliwią nam dotarcie do osób, które później skorzystają z naszej oferty sprzedaży domu otrzymają Nagrodę Pieniężną w kwocie i na warunkach określonych w Regulaminie.

Przystąpienie do programu

Znasz osobę, która może być zainteresowana naszymi domami? Zapoznałeś się z Regulaminiem i go akceptujesz?
Chcesz przystąpić do programu? Uzyskałeś wymaganą zgodę Klienta?
Jeśli odpowiedziałeś 4 x TAK dokonaj zgłoszenia przez formularz lub zadzwoń, jeśli masz jeszcze jakieś pytania –  795 586 201.

 

Formularz zgłoszeniowy

Zgłaszający

Klient

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem i go akceptuję.

Oświadczam, że uzyskałem zgodę Klienta na przekazanie jego danych osobowych Organizatorowi w celu przedstawienia mu oferty domów zgodnie z Programem i wyłącznie w celu realizacji Programu.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) wyłącznie w celu realizacji Programu.